Teosofinen Seura perustettiin v.1875 New Yorkissa. Nykyään sen kansainvälinen päämäja on Intiassa (Adyar,Chennai). Teosofinen Seura toimii yli 60 maassa.
 
TEOSOFINEN SEURA ry.
TEOSOFINEN SEURA(ADYAR)
I Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan tai ihonvärin eroavaisuudesta

II Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen

III Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia
Sympolien merkitys:
SINETTI ja TUNNUSLAUSETeosofisen Seuran muodostavat miehet ja naiset,joille on yhteistä ylläolevien tehtävien hyväksyminen ja jotka tahtovat edistää veljeyttä, poistaa uskonnollista, rodullista ja muita vastakohtaisuuksia sekä saattaa yhteen kaikkia hyväätahtovia ihmisiä mielipiteiden erovaisuudesta riippumatta. Heidän yhdyssiteensä on heidän pyrkimyksensä totuuteen.Heidän mielestään on totuutta etsittävä tutkimalla palvelemalla, elämällä puhtaasti ja omistautumalla korkeille ihanteille. Heidän käsityksen mukaan on kunkin tavoiteltava totuutta ilman minkään auktoriteetin määräämää oppia. He arvelevat , että ihmisen uskon pitäisi olla tulos hänen omasta tutkimuksestaan tai intuitiostaan , sen sijaan että se olisi hänelle ennakolta säädetty, ja että sen pitäisi pohjautua tietoon eikä vakuutteluun. He pitävät jokaista uskontoa jumalaisen viisauden ilmauksena ja siksi he mielummin tutkivat uskontoa kuin tuomitsevat sitä, mielummin soveltavat sitä käytäntöön kuin harjoittavat käännytystyötä. Heidän tunnusanansa on Rauha , heidän päämääränään on Totuus. Kullakin jäsenellä on oikeus omaksua itselleen mikä tahansa opettaja ja ajatussuunta, mutta kukaan ei ole oikeutettu vaatimaan muita valitsemaan samoin kuin on itse valinnut. Pääneuvoston jäsenet kehottavat vakavasti kaikkia jäseniä ylläpitämään ja puolustamaan näitä seuran perusperiaatteita ja niiden mukaisesti toimimaan sekä pelottomasti käyttämään oman ajattelun ja lausunnon vapautta, kuitenkin huomioon ottaen kohteliaisuuden ja huomaavaisuuden toista kohtaan.
 ( Teosofi-lehti )

LAHDEN MINERVA