C.Humphreys: Karma ja jälleensyntyminen:

 "Palkkiot ja rangaistukset"

"Ihmisen pahat teot rankaisevat häntä,eikä häntä rankaista niiden vuoksi. Karma ei palkitse eikä rankaise, se ainoastaan palauttaa häirityn sopusoinnun. , ja se , jolla on riemun aiheita , niittää, mitä hän on kylvänyt.Kärsijä ansaitsee kärsimyksensä. Mutta vaikka kaikki ansaitsevatkin kärsimyksensä senvuoksi, että he ovat sen itse aiheuttaneet, niin "onnellisempien" kylmäkiskoista väliinpitämättömyyttä heidän kärsimyksiään ei voi millään puolustaa.Ajan pitkään ei ole olemassa mitään persoonallista karmaa ,sillä yhden teot ovat kaikkien tekoja ja kaikkien teot vaikuttavat kokonaisuuden pienimpäänkin osaan.Tämä laaja ja laajasisältöinen lukemattomien ihmisten karman sulautuminen on veljeyden kosmillisen totuuden kallioinen perusta.Kaikki on luontaisesti hyvää, ja kärsimys on hyvän palvelija.Sen kautta me opimme ja yhteisessä kärsimyksessämme etenemme äärettömän hitain askelin " sitä kaukaista jumalaista tapahtumaa kohti,johon koko luomakunta pyrkii."

HPB HPB, Hiljaisuuden ääni, s. 37; uusi p., s. 35–36; pdf, s. 31 28.12.2021
SYLVIA CRANSTON TAPAAMINEN H.P. BLAVATSKYN KANSSA 16.01.2008
THEOSOPHIST KREIVI ST. GERMAIN 07.05.2007
H.P.B: JOULU 20.11.2006
KREIVI E.A.,T.S.J.: HILJAINEN VELI 06.09.2006
A.BESANT: AJATUKSEN VOIMA
BOIRS DE ZIRKOFF: KUINKA "SALAINEN OPPI" KIRJOITETTIIN 24.01.2006
H.P.B: VALON AIRUT (s.59-69) 15.09.2005
KRISHNAMURTI: OLKOON YMMÄRTÄMINEN LAKINANNE 15.09.2005
S.SIEKKINEN: MAGIA 22.03.2005
S.SIEKKINEN: S.SIEKKINEN: TAHDON MYSTEERI 04.02.2005
KOONNUT P.CARPELAN: TAHTO JA HALU - TAHDON MYSTEERIO 25.01.2005
H.P.B: KYNNYKSENVARTIJA 11.01.2005
S.SIEKKINEN:
SELVÄUNI HENKISENÄ HARJOITUKSENA
14.10.2004
S.SIEKKINEN: MANTRA 16.09.2004
A.PALOMÄKI:
KYNNYKSENVARTIJA
14.09.2004
S.SIEKKINEN: UUDESTISYNTYMINEN KOLMELLA TASOLLA 19.05.2004
S.SIEKKINEN: HENGITYS 21.02.2004
YKSEYS 10.01.2004

LAHDEN MINERVA